Společnost FF Servis s.r.o., působí na trhu od roku 1993 a je výrobce potravních doplňků a biologicky účinných látek, vyrábí v současné době široké spektrum doplňků stravy a regeneračních a ochranných přípravků. Má vlastní výzkumnou a vývojovou základnu a vynikající odborné zázemí.


Společnost ve svých výrobcích využívá celé řady vlastních, patentově chráněných postupů. Jedná se zejména o patenty a užitné vzory z oblasti získávání a purifikace účinných látek, jejich kombinace a způsobů výroby některých komponent.


V roce 2001 zavedla naše společnost do některých výrobků unikátní komplexní vazbu účinných látek. Tím se mnohonásobně zvýšila jejich využitelnost a účinnost v organizmu.
Výrobky jsou koncipovány s ohledem na maximální podporu všech základních funkcí organizmu. Specifičnost jednotlivých výrobků je dána konkrétním zaměřením na aktuální potřeby a problémy konzumenta.
Tato koncepce umožňuje poskytnout konzumentovi ve výrobku, který si vybere, maximální užitnou hodnotu za příznivou cenu.


Výrobky jsou na základě našeho výzkumu a vývoje postupně doplňovány a obměňovány.