Potravinářství

1993

Společnost FF Servis na trhu působí již od roku 1993.

Jsme výrobci potravních doplňků a biologicky účinných látek (vitamíny, nápoje, apod).
V současné době nabízíme široké spektrum doplňků stravy a regeneračních a ochranných přípravků.

V roce 2001 zavedla naše společnost do některých výrobků unikátní komplexní vazbu účinných látek. Tím se mnohonásobně zvýšila jejich využitelnost a účinnost v organizmu.
Výrobky jsou koncipovány s ohledem na maximální podporu všech základních funkcí organizmu. Specifičnost jednotlivých výrobků je dána konkrétním zaměřením na aktuální potřeby a problémy konzumenta.

V současné době vyrábíme vlastní produktovou řadu pro naše zákazníky a zajišťujeme kompletní výrobu pro další odběratele.

Inovace

Naše výrobky v průběhu času inovujeme a to podle aktuálních trendů a potřeb zákazníka.

Vlastní postupy

Naše společnost ve svých výrobcích využívá celé řady vlastních, patentově chráněných postupů. Jedná se zejména o patenty a užitné vzory z oblasti získávání a purifikace účinných látek, jejich kombinace a způsobů výroby některých komponent.

Tato koncepce umožňuje poskytnout konzumentovi ve výrobku, který si vybere, maximální užitnou hodnotu za příznivou cenu.

Odborné zázemí

Naše vlastní odborné zázemí, včetně výzkumné základny doplňují i odborníci z řad lékařů.

Výzkum a vývoj

Vysokorychlostní mletí

Zabýváme se tzv výzkumem a vývojem v oblasti vysokorychlostního mletí, tedy zpracování materiálů (organické i anorganické) inovativní metodou. Tyto nové metody jsou vysoce efektivní a dovolují zpracovat materiál novým způsobem a maximalizovat tak jeho potenciál a zefektivnit jeho využití.

Organické materiály

Zkoumáme využití vysokoenergetického mletí a jeho využití na zpracování všech organických materiálů. 

Máme prokazatelné výsledky při zpracování recyklovatelných materiálů, tedy nahrazení jednorázových plastů směsí biologicky rozložitelných materiálů, které by jinak byly pouze odpadem zpracování dřevin a zemědělských plodin.

Zpracování dřevařeské štěpky s lepšími výsledky než současné zpracování.

Anorganické materiály a jejich znovuvyužití

V současnosti zkoumáme především využití tzv. odpadních materiálů odpadového hospodářství. Naší vysokoenergetickou metodou bylo dosaženo lepšího zpracování průmyslových odpadů jako např struska, odprašky a popely, které je pak možné zpracovat jako stavební materiál (tvárnice, betonové směsi, atd).