Výzkum a vývoj VRM (vysokorychlostní mletí)

Zabýváme se tzv výzkumem a vývojem v oblasti vysokorychlostního mletí, tedy zpracování materiálů (organické i anorganické) inovativní metodou. Tyto nové metody jsou vysoce efektivní a dovolují zpracovat materiál novým způsobem a maximalizovat tak jeho potenciál a zefektivnit jeho využití.

Organické materiály

Zkoumáme využití vysokoenergetického mletí a jeho využití na zpracování všech organických materiálů. 

Máme prokazatelné výsledky při zpracování recyklovatelných materiálů, tedy nahrazení jednorázových plastů směsí biologicky rozložitelných materiálů, které by jinak byly pouze odpadem zpracování dřevin a zemědělských plodin.

Zpracování dřevařeské štěpky s lepšími výsledky než současné zpracování

Anorganické materiály a jejich znovuvyužití

V současnosti zkoumáme především využití tzv. odpadních materiálů odpadového hospodářství. Naší vysokoenergetickou metodou bylo dosaženo lepšího zpracování průmyslových odpadů jako např struska, odprašky a popely, které je pak možné zpracovat jako stavební materiál (tvárnice, betonové směsi, atd).

Uveřejněné projekty

Projekt Využití VRM pro zpracování březové štěpky

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem voucheru je návrh a otestování materiálu vyrobeného z březové štěpky, dnes vlastně odpadního produktu, s cílem produkce materiálu s fyzikálně technickými vlastnostmi srovnatelnými s těmi, které jsou dostupné na trhu.